Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij casino-icecasino.nl! Deze gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u ('Gebruiker', 'u' of 'uw') en casino-icecasino.nl ('casino-icecasino.nl', 'wij', 'ons' of 'onze') met betrekking tot uw gebruik van de website casino-icecasino.nl en alle gerelateerde services (gezamenlijk de 'Website'). Door de Website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken.

Accounts

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Website, moet u een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie bij het aanmaken van uw account en dient uw accountgegevens vertrouwelijk te houden. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Als u denkt dat uw account is gecompromitteerd, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  • U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een account aan te maken en de Website te gebruiken.
  • U mag geen accounts aanmaken voor anderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
  • Wij behouden ons het recht voor om accounts te beëindigen of op te schorten naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendom

De inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's, audio, software en andere materialen, zijn eigendom van casino-icecasino.nl of van derden die het recht hebben om deze inhoud aan casino-icecasino.nl te verschaffen. Deze inhoud is beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de eigenaar van de inhoud, mag u de inhoud van de Website niet kopiëren, wijzigen, distribueren, reproduceren, verkopen of enige afgeleide werken maken.

  • U mag de naam 'casino-icecasino.nl' of onze merken niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • U mag geen inhoud van de Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
  • Uw gebruik van de Website verleent u geen eigendomsrechten op de inhoud.

Links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar websites van derden die niet door casino-icecasino.nl worden beheerd. Wij hebben geen controle over de inhoud, privacypraktijken of prestaties van deze websites van derden. Door deze links aan te bieden, impliceren wij geen goedkeuring van de inhoud op die websites. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interactie met deze websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw gebruik van deze websites.

Het gebruik van de Website is op eigen risico. Wij bieden de Website aan op een 'as is' en 'zoals beschikbaar' basis, zonder enige vorm van garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplarische schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Website.